Algemene voorwaarden

KVK 82957835 – IQONS

BTW-Nummer NL862670196B01

 1. Fleeqers: a. Fleeqers: Alle vestigingen en locaties die onderdeel uitmaken van Fleeqers. b. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Fleeqers een overeenkomst aangaat of daarover onderhandelt. c. Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Fleeqers en de klant, inclusief wijzigingen en aanvullingen. d. Product: Alle door Fleeqers ter verkoop aangeboden goederen. e. Fleeqers Verkoopvoorwaarden: Algemene verkoopvoorwaarden van Fleeqers.

1.2 Toepasselijkheid

 • De Fleeqers Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fleeqers. Afwijkingen zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
 • Bij nietigheid van een bepaling blijven de overige bepalingen van kracht. Fleeqers en de klant zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen, rekening houdend met het oorspronkelijke doel.

1.3 Wijzigingen

 • Fleeqers behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

Prijzen

 1. Verkoopprijs
  • De verkoopprijs is in euro’s, inclusief BTW maar exclusief verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld.
  • Niet-vermelde verkoopprijzen worden opnieuw vastgesteld door de dienstdoende verkoopmedewerker.
 2. Prijsveranderingen
  • Fleeqers heeft het recht de verkoopprijzen te wijzigen bij verandering van omstandigheden.
  • Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen binden Fleeqers niet.

Offertes

 1. Geldigheid
  • Offertes zijn geldig voor maximaal 30 dagen, tenzij anders vermeld.
  • Fleeqers kan offertes te allen tijde intrekken.

Prijsverhogingen

 1. Prijsafspraken
  • Bij overeengekomen prijzen behoudt Fleeqers het recht tot verhoging, met name bij stijgingen in grondstoffen, arbeidskosten, en energiekosten.
  • Klanten hebben het recht de overeenkomst te ontbinden bij prijsverhogingen van meer dan 15%, of binnen de eerste drie maanden na de overeenkomst.

Garantie

 1. Geen Garantie
  • Fleeqers geeft geen garantie op aangeboden producten en diensten, gezien de handgemaakte aard van veel items.

Retourneren van Artikelen

 1. Bedenktermijn
  • Klanten hebben 14 dagen na ontvangst van de bestelling de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
  • Klanten moeten het product binnen 14 dagen retourneren na het kenbaar maken van hun herroepingsrecht.
 2. Kosten
  • Kosten voor retournering zijn voor rekening van de klant.
  • Fleeqers zal het betaalde bedrag binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen.

Eigendomsrecht

 1. Eigendom
  • Fleeqers blijft eigenaar van het product totdat de klant volledig aan betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Betaling

 1. Betalingstermijn
  • Klanten dienen het aankoopbedrag volledig bij aankoop te voldoen.
  • Betaling kan niet in termijnen geschieden.

Bezorging, Schade en Aflevering

 1. Bezorgservice
  • Klanten kunnen gebruik maken van de bezorgservice tegen bezorgkosten.
  • Klanten zijn verantwoordelijk voor de aansluiting van geleverde producten.
 2. Schadeclaims
  • Schadeclaims moeten direct gemeld worden aan Fleeqers.
  • Claims worden niet achteraf in behandeling genomen.
  • Klanten verlenen medewerking aan onderzoek naar schadeclaims.

Bescherming Persoons- en/of Bedrijfsgegevens

 1. Privacy
  • Fleeqers voldoet aan de wettelijke voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Toegang en Correcties
  • Klanten kunnen contact opnemen met Fleeqers om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. Aansprakelijkheid
  • Fleeqers is aansprakelijk volgens garantievoorwaarden en sluit verdere aansprakelijkheid uit.
  • Gevolgschade, immateriële schade, zaakschade, bedrijfs- en milieuschade worden uitgesloten.

Overmacht

 1. Overmacht
  • Bij overmacht worden verplichtingen opgeschort zonder recht op schadevergoeding.

Verzuim/Ontbinding

 1. Verzuim
  • Bij klantverzuim kan Fleeqers de overeenkomst opschorten of ontbinden zonder schadevergoeding.

Geschillenbeslechting en Toepasselijk Recht

 1. Rechtspraak
  • De rechter van de vestigingsplaats van Fleeqers is bevoegd bij geschillen, met Nederlands recht als toepasselijk recht.

Annuleren

 • Na plaatsing van een bestelling kan niet worden geannuleerd. Klanten dienen te wachten tot ontvangst en hebben dan 14 dagen om te retourneren.